Mijn Flevoland krijgen om te werkenIn het begin zee, meteen land. Dát is Flevoland. Waar ooit enkel dit drinkwater met een Zuiderzee was, kan zijn meteen een jongste provincie over nederland te ontdekken. Op een voormalige zeebodem bevindt zichzelf ons aantrekkelijk woon-, werk- en recreatiegebied. Flevoland kan zijn een thuishaven voor 401.200 inwoners en 630 windmolens op een oppervlakte van 2.412 km2 aan land en water. Met in totaal 6 gemeenten is Flevoland een open ruimte met strakke opstelling. Die open ruimte is bovenal ingericht vanwege landbouw: 89 duizend hectare aan grote en efficiënt ingerichte percelen. Het bedrijfsleven krijgt alsmede volop ruimte om initiatieven te nemen die dromen en ambities waar kunnen maken.

Geschiedenis aangaande Flevoland


Flevoland mag dan de jongste provincie aangaande Nederland zijn, haar geschiedenis gaat bovendien terug dan de droogmaking aangaande Zuiderzee. Hoe Flevoland 10.000 jaar geleden al is ontstaan en hoe ze hoofdhaar huidige verschijning aan de befaamde Zuiderzeewerken aangaande grondlegger ir. Lely dankt, leest u op de website Canon aangaande Flevoland en op de site aangaande Ook Flevoland.

Verhalen van de pioniers


Het waren pioniers, die polderjongens, ingenieurs, bouwvakkers, ambtenaren en boeren die doelbewust kozen vanwege het harde leven in die eerste jaren betreffende de polders. Er waren weinig voorzieningen en men had elkaar benodigd teneinde dit andere land gestalte te melden. Daar zijn tal over fascinerende verhalen over en aan personen welke hebben geleefd met de vroegere Zuiderzee, welke beschikken over gewerkt met een drooglegging en die indien allereerste op het andere land kwamen wonen. U dan ook leest die ooggetuige-verhalen op het verhalenplatform Flevolands Geheugen.

Opkomen aangaande Flevoland indien provincie


Naast het droogmaken, ontginnen en inrichten aangaande het andere land in een voormalige Zuiderzee, moest een nieuwe polder vanzelfsprekend verder bestuurd geraken. Via tijdelijke besturen en bestuurlijke herindelingen kan zijn Flevoland sinds 5 januari 1986 officieel ingesteld mits twaalfde provincie betreffende ons land. Lelystad is de provinciale hoofdstad. Provincie Flevoland telt 6 gemeenten:

Almere
Dronten
Lelystad
Noordoostpolder
Urk
Zeewolde

Flevoland is een jongste provincie betreffende Nederland.


Flevoland bestaat uit de Noordoostpolder, Oostelijk en Zuidelijk Flevoland. Via inpoldereing met een Zuiderzee is Flevoland ontstaan. Het inpolderen gebeurde ook niet betreffende de ene op een overige dag. Een uitvoering betreffende dit plan (een Zuiderzeewerken) gebeurde in fasen en duurde Omroep Flevoland zo'n driekwart eeuw!
Daarmee bestaan de Zuiderzeewerken ook het grootste waterbouwkundige project ooit. Aanleiding om een Zuiderzee in te dammen was het gevaar over dit oprukkende drinkwater. De eerste uitstippelen teneinde de Zuiderzee in te dammen waren weet in 1800 geschreven.

Op 14 juni 1918 werden een Zuiderzeewet aangenomen, waarin tot de inpoldering aangaande de Zuiderzee werden besloten.

Aanvankelijk kwam er een dijk tot Wieringen in Noord-Holland. Aansluitend werd de Afsluitdijk gemaakt (in 1932 was die klaar). Door de komst over een Afsluitdijk, was er een afscheiding tussen een Noordzee en een Zuiderzee. De Zuiderzee heette vanaf toentertijd dit IJsselmeer.

Meteen deze dijken er lagen kon dit Wieringenmeer geraken ingepolderd (drooggelegd).

Aansluitend kwam er ons dijk tot Urk. Urk was eerst een eiland! Doch via de komst van de dijk en daarna de inpoldering betreffende Noord-oost Flevoland behoort Urk nu tot dit vaste land met Flevoland.

Door het inrichten met de dijken, kon steeds ons stuk zee geraken ingepolderd, drooggelegd. Op dit land werd na enig tijd tevens gemaakt en zo ontstonden elkeen andere steden zoals Dronten en Lelystad.

Inpoldering Flevoland


Het IJsselmeer was geboren. Een Noordoostpolder zou de eerste veilige IJsselmeerpolder geraken. Het dijktraject werden gekozen en op 3 oktober 1939 gaven een Burgemeesters Keijzer betreffende Urk en Krijger met Lemsterland elkander ons hand op het enige minuten ervoor gesloten gat in de dijk. Urk was op dat ogenblik gekomen nauwelijks eiland meer, ons emotioneel ogenblik voor een plaatselijke inwoners.

De inpoldering van FlevolandINPOLDERING NOORDOOSTPOLDER


Een Flevoland Provincie oorlog zette enigszins de rem op een verdere ontwikkeling. Zeker werden in 1940 de dijk Flevoland Provincie met een Overijsselse kant gesloten en kon men beginnen met dit droogmalen. In september viel een Flevoland Ontstaan polder droog. Duizenden arbeiders gestart juiste zware handwerk in de polder. Heel wat lieden gaven in die jaren dit andere land de bijnaam Nederlands Onderduikers Paradijs (NOP). Heel wat mensen beschikken over er hun sterkte in de poldergrond gestoken in regio betreffende in de nazi-oorlogsindustrie.

Na een oorlog begon de voorloper van een Rijksdienst vanwege de IJsselmeerpolders betreffende de uitgifte van vloer en kwamen de woonkernen over een grond. Emmeloord kon zodra eerste profiteren over een in een Wieringermeer opgedane ervaring. Een nieuwe polder viel aanvankelijk onder een provincie Overijssel.

INPOLDERING OOSTELIJK EN ZUIDELIJK FLEVOLAND


Na de Noordoostpolder werden daar met een aanleg van Oostelijk Flevoland gestart. Was het voor de Noordoostpolder alsnog zo het men hoofdzakelijk landbouwgrond wilde winnen, de andere polder zou een bewoners aangaande de overvolle randstad moeten opvangen. De verstedelijking in Noord- en Zuid-Holland nam zulke Wanneer Is Flevoland Ingepolderd vormen met het er nieuw land benodigd was vanwege woningbouw en recreatie. In de ander met te leggen polder zou 25% betreffende de vloer ook geen landbouwbestemming krijgen. Na een voorspoedig aangelegde oostelijke polder (1957) volgde alang snel een zuidelijke polder (1968).

Voor Wet aangaande 27 juni 1985 werden besloten tot instelling met een provincie Flevoland, betreffende ingang over 4 januari 1986. Met die regel kwam daar een officieel ontstaan met de provincie Flevoland. Nederlands nieuwste en 12e provincie.


flevoland

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *